Detk.hu

Kereskedelmi tevékenység

Kereskedelmi nyilvántartás >>

Eljárási illeték:
A bejelentéshez kötött kereskedelmi eljárási illetéke: 3.000,- Ft
A működési engedély-köteles kereskedelmi eljárás illetéke: 10.000,- Ft
A működési engedély adataiban bekövetkezett változás illetéke: 3.000,- Ft

Kapcsolódó jogszabályok:

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet