Detk.hu

Ivóvíz – minőségjavító pályázat

Sikeres műszaki átadás-átvétel
Befejeződött négy mátraaljai község vízminőség-javító beruházása

Sikeresen befejeződött az egy évig tartó próbaüzem, a tervezett határidőre megtörténhetett az ivóvíz-minőségjavító beruházás műszaki átadása Detken, Gyöngyöspatán, Gyöngyöshalászon és Rózsaszentmártonban. A dokumentációk átadására a gesztor település polgármesteri hivatalában, Gyöngyöspatán került sor június 20-án. A kivitelező SADE Magyarország Kft. projektvezetője, Pitlik László és László Csaba szakmérnök, műszaki ellenőr arról számolhatott be a résztvevők – a települések polgármesterei, jegyzői, az üzemeltető Heves Megyei Vízmű Zrt. szakemberei – előtt, hogy a folyamatos ellenőrző mérések az uniós szabványoknak megfelelő minőségről tanúskodnak. Elkészültek a zárójelentések, s a műszaki átadás-átvételt követően a használatba vételi engedélyezési eljárások is megkezdődhetnek.
Fülöp Gábor projektmenedzser az eredményes munkát elismerve mondott köszönetet a kivitelezésben közreműködőknek, az irányító hatóság, a közreműködő szervezetek szakértőinek.
Mint ismert, az érintett négy település tárulás létrehozásával pályázott uniós támogatásra a beruházás megvalósítása érdekében. A vas, mangán, bór, arzén szennyezések kiszűrését szolgáló ivóvízminőség-javító program költségeinek 95 százalékát adta az Európai Unió, a többit pedig hazai támogatásból kapták meg a települések. A beruházás egy éve alatt Detken 9 új vízkutat kapcsoltak a regionális hálózatba, Gyöngyöspatáig 10 kilométernyi vezeték épült, nyomásfokozó szivattyúkat, új szűrőberendezéseket építettek be a településeken. Az időközben indokolttá vált pótmunkákkal együtt a beruházás végleges költsége 502 millió forintot tett ki.
A gyöngyöshalászi, atkári vízkutak korszerűsítése mellett elkészült a kutakhoz vezető üzemi út felújítása is, amely szintén a projekt részét képezte.
Rózsaszentmártonban az új szűrőberendezések és a nyomásfokozó szivattyúk  beszerelésével az egyik víztároló keverő funkciót kapott. Az itt működő három kút a korábbiaknál nagyobb teljesítménnyel folyamatosan dolgozik, jelentős kapacitás tartalékkal. Ez biztosítékot ad arra az esetre is, ha nyári időszakban  ugrásszerűen megnő a vízfogyasztás. Az átállás időszakában előforduló teljesítmény kimaradások a vízmű szakemberei szerint csak átmenetiek voltak,  a kutak kapacitása garancia arra, hogy elegendő jó minőségű ivóvizet biztosítsanak, felkészülve a várhatóan növekvő vízfogyasztásra is.
Ivóvíz - minőségjavító pályázat
Tisztább lesz az ivóvíz a Mátraalján
Sikeres a próbaüzem, befejezés előtt a vízminőség-javító program

Befejezéséhez közeledik a költségek 95 százalékában uniós támogatással megvalósuló ivóvízminőség-javító program a Mátraalján. Mint ismert, négy település, Detk, Gyöngyöshalász, Gyöngyöspata és Rózsaszentmárton község fogott össze, és közösen pályázatot nyújtottak be, hogy a szigorúbb, unióbeli szabványoknak is megfeleljen hálózatuk ivóvize. A mintegy félmilliárdos beruházás a SADE Magyarország Kft. kivitelezésében a tervek szerinti ütemezésben történik, a próbaüzemek eddigi adatai is azt mutatják, hogy mindenütt javult az ivóvíz minősége. A helyenként kimutatható geológiai eredetű arzén, vas, mangán, ammónia, bór szennyeződések folyamatosan határérték alattiak. A program szerint június 20-án megtörténhet a műszaki átadás, prezentáció a hatóságok részére, illetve a tulajdonba átadás.

Detknek központi szerepe van a beruházásban, az itteni vízműből kiindulva látja el a gyöngyösi üzem tiszta ivóvízzel a kistérségi hálózatot. Ennek érdekében a három mélyfúrású és öt visontai bányakút mellé 9 újabb bányakutat kapcsoltak a hálózathoz. Február végén a próbaüzem teljes terhelés mellett megkezdődött, ez 175 köbméter óránkénti kapacitást jelent. Az eddigi mérési adatok kedvezőek, a próbaüzem június 20-ig befejeződhet az üzemeltető Heves Megyei Vízű Zrt. által meghatározott mintavételek végrehajtásával. A detki vízműben újabb nagyteljesítményű szűrőket szereltek fel, ezek alkalmasak a  jelentkező geológiai szennyeződések kiszűrésére, megfelelve a jövőben növekvő vízigényeknek is.

2008.04.16

Sikeres az ivóvízminőség-javító beruházás próbaüzeme, javult az ivóvíz minősége

Miközben a beruházás utómunkálatai folynak, a Mátraalja négy községében a próbaüzem első eredményeiről is beszámolhatott már a kivitelező. Mint ismert, uniós támogatással négy településen, Detken, Rózsaszentmártonban, Gyöngyöspatán és Gyöngyöshalászon kezdődött az ivóvíz minőségét az unióban előírt színvonalon biztosító fejlesztés. A kivitelezésre szóló megbízást a SADE Magyarország Kft. nyerte el közbeszerzési eljáráson, az építési munkák tavasszal kezdődtek meg öt alprojektre osztva a mintegy félmilliárd forint értékű beruházást.

A Mátraalján geológiai szennyezésként elsősorban a bór jelenléte rontja az ivóvíz minőségét, emellett arzén, ammónia, vas és mangán eltávolítása jelent feladatot az említett községekben. Detken, Rózsaszentmártonban, a szűrőberendezések felszerelése, Gyöngyöshalászon a kutak kapacitásának növelése után már tart a próbaüzem: Pitlik László, a kivitelező projektmenedzsere a folyamatos mérési eredmények ismeretében arról tájékoztatott, hogy a végső célként kitűzött minőségi mutatókat nagyobb részben már most teljesítik az új berendezések. Az adatokat rendszeresen ellenőrzi az üzemeltető heves megyei Vízmű Zrt. szakgárdája is.

A beruházás nyomán a Mátrai Erőmű külfejtéses bányájának víztelenítő kútjai is bekapcsolódtak a szolgáltatásba. A detki vízműhöz kapcsolva juttatják el a vizet a gyöngyösi ellátó rendszeren át Gyöngyöspatára.

A tervezett határidőket tartva végzi munkáját a kivitelező. Gyöngyöshalászon befejeződtek a kút bővítése munkái, eredményes a próbaüzem, a szolgálati út építését kell elvégezni. Erre várhatóan a téli időszak után kerül sor. Rózsaszentmártonban is működnek az új szűrők, a mérési adatok szerint tartják az előírt határtértékeket. Megépült a beruházás során elhasználódott üzemi út is a községben.

Befejeződött a csaknem tíz kilométernyi távvezeték építése, amely Gyöngyöspatát köti össze a gyöngyösi ellátó hálózattal. A nyomásfokozóval ellátott vezeték 32,5 köbméter óránkénti kapacitású lesz, elegendő, jó minőségű vizet szolgáltat megfelelve a jövő növekvő igényeinek is a térségben.

Az uniós források felhasználását ellenőrző hazai szervezet a közelmúltban ellenőrizte a munkálatokat a négy mátraaljai községben. Megállapították, hogy a projekt a tervek szerint valósul meg, s újabb vizsgálatok eredményeként a 12 hónapig tartó próbaüzem is lerövidíthető lehet.

A mátraaljai fejlesztések egy kibontakozó országos program élmezőnyében szerepelnek, mivel a következő években az Észak-Alföld számos települése pályázik hasonló uniós támogatásokra az ivóvíz minőségének javítására.

2007.12.05

Az országos program élmezőnyében!

A mátraaljai ivóvízminőség-javító program próbaüzeme

Miközben a beruházás utómunkálatai folynak, a Mátraalja négy községében a próbaüzem első eredményeiről is beszámolhatott már a kivitelező. Mint ismert, uniós támogatással négy településen, Detken, Rózsaszentmártonban, Gyöngyöspatán és Gyöngyöshalászon kezdődött az ivóvíz minőségét az unióban előírt színvonalon biztosító fejlesztés. A kivitelezésre szóló megbízást a SADE Magyarország Kft. nyerte el közbeszerzési eljáráson, az építési munkák tavasszal kezdődtek meg öt alprojektre osztva a mintegy félmilliárd forint értékű beruházást.

A Mátraalján geológiai szennyezésként elsősorban a bór jelenléte rontja az ivóvíz minőségét, emellett arzén, ammónia, vas és mangán eltávolítása jelent feladatot az említett községekben. Detken, Rózsaszentmártonban, a szűrőberendezések felszerelése, Gyöngyöshalászon a kutak kapacitásának növelése révén már tart a próbaüzem: Pitlik László, a kivitelező projektmenedzsere a folyamatos mérési eredmények ismeretében arról tájékoztatott, hogy a végső célként kitűzött minőségi mutatókat nagyobb részben már most teljesítik az új berendezések. Az adatokat rendszeresen ellenőrzi az üzemeltető heves megyei Vízmű Zrt. szakgárdája is.

A beruházás nyomán a Mátrai Erőmű külfejtéses bányájának víztelenítő kútjai is bekapcsolódnak a szolgáltatásba. A detki vízműhöz kapcsolva juttatják el a vizet a gyöngyösi ellátó rendszeren át Gyöngyöspatára.

A tervezett határidőket tartva végzi munkáját a kivitelező. Gyöngyöshalászon befejeződtek a kút bővítése munkái, eredményes a próbaüzem, a szolgálati út építését kell elvégezni. Rózsaszentmártonban is működnek az új szűrők, a mérési adatok szerint tartják az előírt határtértékeket. Befejezés előtt áll a csaknem tíz kilométernyi távvezeték építése, amely Gyöngyöspatát köti össze a gyöngyösi ellátó hálózattal. A nyomásfokozóval ellátott vezeték 32,5 köbméter óránkénti kapacitású lesz, elegendő, jó minőségű vizet szolgáltat megfelelve a jövő növekvő igényeinek.

A mátraaljai fejlesztések egy kibontakozó országos program élmezőnyében szerepelnek, mivel a következő években az Észak-Alföld számos települése pályázik hasonló uniós támogatásokra az ivóvíz minőségének javítására.

2007.10.10

Épülő távvezetékek, az új szűrők próbaüzeme, ideiglenes átkötések

Mint ismert, több mint félmilliárd forint értékű beruházással az ivóvíz minőségét javító fejlesztések valósulnak meg uniós pénzből a Mátraalja négy településén: Gyöngyöspatán, Gyöngyöshalászon, Detken és Rózsaszentmártonban. A jövőben az európai közösség szigorúbb szabványainak is megfelelő, egészséges ivóvízhez juthatnak a települések lakói, új technológiai eljárásokkal szűrik ki a különböző mértékben előforduló ammónia, bór, vas, mangán és arzén szennyeződéseket.

A kivitelező Sade Magyarország kft márciusban kezdte meg a munkát és a tervezett ütemben, június 20-tól már megkezdődhetett a szűrőberendezések próbaüzeme is, az ivóvíz távvezetékek bővítésével párhuzamosan. A Heves megyei Vízmű Zrt. szakemberei folyamatos mintavétellel ellenőrzik a minőséget, amelynek az egy esztendeig tartó próbák alatt kell elérnie az előírt szabvány értékeket.

László Csaba mérnök-szakértő, a beruházás műszaki ellenőre arról tájékoztatott, hogy a vezetékek átkötése miatt a következő hetekben alkalmanként előfordulhat, hogy kissé zavarosabb lesz az ivóvíz az érintett településeken. Minősége, fogyaszthatósága ugyanakkor változatlan lesz ebben az átmeneti időszakban is.

A beruházásnál eddig csupán néhány technikai probléma adódott, ezek a határidő betartását nem befolyásolják. Ahol a 12 hónapig tartó próbaüzem az előírás, ott már megkezdődött ez a munka. A modern szűrőberendezéseknél ugyanis a beállítások, a folyamatos mintavételek más-más időjárási körülmények között is megtörténnek, téli és nyári üzemmódot figyelembe véve. Az új vezetékek megépítése és nyomáspróbája, a csövek átmosása lesz a következő hetek, hónapok feladata a szűrők folyamatos próbája mellett. Rövid ideig tartó átmeneti kellemetlenségeket okozhatnak ezek a munkák, ám az ivóvíz változatlan minőségére szigorúan ügyel a szolgáltató, a Heves megyei Vízmű Zrt.

2007.06.29

A vízminőség javításának tennivalói a településeken

Gyöngyöspata:

Közel tíz kilométernyi távvezeték kiépítése. Ennek szállító teljesítménye 32,5 köbméter óránként. Ezzel a teljesítménnyel a következő évek növekvő vízigényének is meg tud felelni a szolgáltató. A detki vízbázison épül ki a tisztítás technológiája, az ellátás a gyöngyösi vízrendszeren keresztül történik.

Gyöngyöshalász:

A Gyöngyöshalász-Atkár néven szereplő harmadik kút gépészetének kialakítása, a nyersvíz bekötő vezetékének megépítése a térségi gyűjtővezetékig. Ehhez a beruházáshoz szolgálati út építésére is szükség van, több mint nyolcszáz méter hosszban.

Rózsaszentmárton:

Víztisztító berendezés épül, ennek kapacitása óránként 32,7 köbméter. A vas és mangán eltávolítása mellett új aktívszén-szűrő és vegyszeradagoló berendezés is épül az arzén és ammónia kiszűréséhez. A hálózati szivattyúkat kicserélik, automatikus vezérlés lesz a jövőben. Itt a próbaüzem már megkezdődött, a vízminták ellenőrzése, az átkötések próbája folyamatos. A folyamatos szűrésig az első hetekben előfordulhat, hogy kissé zavaros a víz, amely azonban fogyasztásra alkalmas.

Detk:

A Mátrai Erőmű bányakútjai vizének hasznosításához itt bekötő vezeték épült. A tisztítómű vízgépházának kiegészítése egy 1250 köbméter napi kapacitású szűrőberendezéssel. A vas és mangán eltávolítása mellett ammónia kiszűréséhez alkalmas berendezést is telepítettek nyomásfokozóval és hálózati szivattyúkkal együtt. Távvezeték épül Detkről kiindulva, a kistérségi vízrendszer bekapcsolására.