Detk.hu

Detk külterületi utak felújítása

Kedvezményezett neve: Detk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma: „Külterületi helyi közutak fejlesztése” VP6-7.2.1.1-21

A projekt címe, azonosító száma: „Detk külterületi utak felújítása”, VP6-7.2.1.1-21-3297661187

A szerződött támogatás összege: 199 649 579 Ft

A támogatás mértéke: 95%

Projekt befejezési dátuma: 2023.05.17

Detk Községi Önkormányzat 014/4 és 020/5 helyrajzi számmal ellátott külterületi helyi közutak fejlesztését valósította meg a Széchenyi 2020 program által meghirdetett „Külterületi helyi közutak fejlesztés” című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás keretében. A projekt forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

Detk Községi Önkormányzata Vidékfejlesztési Programon belül meghirdetett Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás keretében 2022.01.21-én pályázatot nyert. Az érintett, a település külterületén található 1032,72 folyóméter hosszú külterületi útszakaszon töredezett burkolatú aszfaltút felújítása 199,64 millió forint európai uniós támogatásnak köszönhetően történt meg. Megvalósult a projekt célja, miszerint a 014/4 helyrajzi számú út esetében 330 folyóméteres szakaszon, a 020/5 helyrajzi számú út 702,72 méteres szakaszán az út burkolata felújításra került. A fejlesztett útszakaszok fontos funkciót töltenek be, útszakaszok felújítását a jelentős térségi gazdasági szereplők jelenléte az, illetve a szállítmányozásának támogatása, továbbá az itt gazdálkodók telephelyeinek és földjeiknek a könnyebb megközelíthetősége is indokolta. Az érintett munkaterület átadásának és munkafolyamatok megkezdése 2022.07.26-án megtörtént. A tervezett út kialakítását a tervezetteknek megfelelő műszaki-szakmai tartalommal, a vártnál gyorsabb időtartam alatt sikerült elvégezni. A műszaki átadás-átvételi eljárásra 2022.11.09-én került sor, az utolsó támogatott tevékenység teljesítése 2023.05.17. A fejlesztéssel javultak az útszakasz műszaki adottságai, továbbá a külterületen levő gazdaságok, vállalkozások jobb megközelíthetősége révén a projekt hozzájárult azok fejlődéséhez. A fejlesztés eredményeként a települési alapinfrastruktúrát, valamint a köz- és közösségi szolgáltatásokat az itt élők és az itt gazdálkodók könnyeben tudják megközelíteni, amely hozzájárul a társadalmi-gazdasági jólét emelkedéséhez. A környező természeti értékek alternatív megközelítési lehetőségei szintén kedvezőbbé válnak, nő az érintett utak szabadidős és hivatásforgalmi célú hasznosítása, akár gyalogosan és kerékpárral is. Környezeti szempontból fontos, hogy a mezőgazdasági gépek, a szállítójárművek, a céges és magán autók káros anyag kibocsátása csökken, továbbá üzemanyagmegtakarítás érhető el a forgalom technikailag kiegyensúlyozottabbá váló közlekedési lehetőség létrejötte miatt.