Detk.hu

Adóigazgatás

Helyi adóztatással kapcsolatos számlaszámok:

Iparűzési adó beszedési számla:
12032006-00112876-01000008

Gépjárműadó beszedési számla:
12032006-00112876-01200002

Késedelmi pótlék számla:
12032006-00112876-01700007

Illeték beszedési számla:
12032006-00112876-01900001

A befizetések banki utalással és postai befizetéssel is teljesíthetők.
Postai befizetéshez szükséges készpénzátutalási megbízás a Hivatalban kérhető.

Adóbefizetési határidők:

Március 15.

  • gépjárműadó I. félév
  • helyi iparűzési adóelőleg

A tárgyévi I. félévi iparűzési adóelőleg a tárgyévet megelőző évi adóelőleg 50 %-a.

Május 31.

  • előző évi helyi iparűzési adó bevallása

A vállalkozó által már tárgyévet megelőző évben befizetett adóelőleg és feltöltési kötelezettség, valamint a tényleges adó különbözetének esedékessége. Az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg, illetve igényelheti vissza a különbözetet.

Szeptember 15.

  • gépjárműadó II. félév
  • helyi iparűzési adóelőleg

December 20.

  • iparűzési adó feltöltési kötelezettségről adóbevallás benyújtása és az adó-kiegészítés megfizetése

Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó bevallásának határideje a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. napja.

Településünkön az iparűzési adó mértéke: 2%.

Ideiglenes iparűzési adó összege: 1.000,- Ft/nap.

Tájékoztató KATA adóalanyok részére >>

Kapcsolódó jogszabályok:

A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

Detk Községi Önkormányzat helyi iparűzési adó rendelete